خریدار محترم جنس فروخته شده  با احترام پس گرفته میشود ( تا 10 روز)

باطری های اپتیما
انواع یو پی اس های برند اپتیما
انواع کانکتور های سیم دار مونتاژ شده
کارگاه تولید و مونتاژ سیم و کانکتور
باتری های سیلد اسید اپتیما (OPTIMA)
0