کانکتور ایکس اچ (XH) ، در انواع مادگی ، نر صاف ، نر رایت و مادگی سیم دار 

نری ها

XH Male

مادگی ها

سیم دار

مشاهده محصولات پینهدر
0