کانکتور هوزینگ در انواع مادگی, مادگی سیمدار و سرسیم با پین های مختلف

نری ها

Male
اوه! هیچ محصولی یافت نشد.

مادگی ها

Female

سیم دار

اوه! هیچ محصولی یافت نشد.
0